Biblioteket med den finaste utsikten?

Det här fotot tog jag för några år sedan inifrån Marinmuseums bibliotek. Marinmuseum ligger i Karlskrona och har ett specialbibliotek precis som många andra museer. Museibyggnaden finns på Stumholmen och finare miljö för ett museum och ett bibliotek får man leta länge efter.
Biblioteket är ett forsknings- och referensbibliotek och är öppet för allmänheten på tisdagar. Om ni vill besöka biblioteket är det bäst att ni kollar öppettider på hemsidan. Specialbibliotek brukar också fungera så att man kan kontakta bibliotekarien och komma överens om en viss tid om man ska forska.
I biblioteket finns mer än 20 000 böcker om flottan och den marina sjökrigshistorien. På hemsidan kan man läsa: "Bibliotekets äldsta bok är De Re Navali Libellus som är skriven av den franske författaren och ambassadören Lazare De Baïf (1496-1547) och tryckt i Lyon år 1540. Delar av skeppskonstruktören och varvsamiralen Fredrik Henrik af Chapmans (1721-1808) bibliotek ingår i också våra samlingar, liksom en del av hans vetenskapligt betydande böcker skrivna av honom själv."
Med andra ord ett bibliotek med en stor bokskatt där man också kan läsa om sjömännens liv, om galjonsbilder och mycket annat som hör samman med sjöhistorien.
Bibliotekets inredning har ritats av arkitekten och möbelformgivaren Åke Axelsson.
Länk till Marinmuseums bibliotek.
 Själv har jag älskat bibliotek ända sedan jag lärde mig läsa. Jag vet inte hur det är med er, men jag går ofta till biblioteket en lördag. Inte det här kanske, men till huvudbiblioteket här i Linköping.
Trevlig helg till er alla.
 
Kategori: Bibliotek Taggar: Bibliotek, Böcker;
Hanneles bokparadis:

Wow!
På en av fartygen sonen jobbade:
http://hannelesbibliotek.blogspot.se/2011/04/bibliotek-ombord.html

Svar: Det var kul att få se biblioteket på fraktfartyget. Jag har aldrig vetat att det finns sådana. De har naturligtvis en växlande utsikt.
Mösstanten

Kommentera inlägget här: