Sjunk svenska folk! - diktsamling av Bertil Pettersson

Hemma har jag en hylla med diktsamlingar, men jag läser ju aldrig i dem. Vissa av dem vet jag knappt vad det är. Som denna? Vem sjutton är Bertil Pettersson? Hur har den här boken hamnat hemma hos mig? Kan det vara möjligt att den kostade 238 kr när den kom ut 1982?
Att jag inte vet något om Bertil Pettersson vittnar ju bara om min okunnighet. Men numera har vi Internet och på Wikipedia får jag veta att Bertil Pettersson föddes 1932 i Gamla stan och att han har givit ut ett femtiotal böcker, mest kortprosa och lyrik. Han debuterade 1958 och på femtiotalet gjorde han också radioprogrammet Blå tummen tillsammans med Lasse O'Månsson. Det blev den sjuka humorns genombrott i Sverige.
Att det finns humor här ser vi redan på omslaget. Sjunk svenska folk! alluderar naturligtvis på de sångböcker med käcka och fosterländska sånger som vi som är lite äldre kom i kontakt med som barn. Då hette det Sjung svenska folk!
Här är ett smakbrov ur Bertil Petterssons diktsamling, ur dikten Naturens funktion, sid 24.
Sjuk humor? Man kan också ta det här för bildspråk och tänka lite allvarligare. Fast med humor.
Nu ska jag fortsätta att sprätta upp den här boken och läsa lite i den.