Rökstenen

När vi hade varit vid Naturum vid Tåkern åkte vi vidare till Rökstenen som finns inte långt därifrån. Platsen Rök lär har fått sitt namn genom stenen eftersom en sådan här upprättstående sten kallades rauk i fornsvenskan.
Stenen är rest på 800-talet medan de flesta andra runstenar har kommit till på 1000-talet. På stenen finns den längsta runinskrift som vi känner till. Det finns skrift på hela stenen.
Även på sidorna och på ovansidan.
Man har haft svårt att tyda skriften men nu är forskarna eniga om hur runorna ska läsas.
En av svårigheterna har varit att en del av texten är skriven med chiffer. Den här fotot tog jag på utställningen som finns en liten bit från stenen.
Det här fotot är också därifrån. Det är en ganska omfattande skärmutställning där man kan få veta mycket om stenen och bygdens historia. Jag lägger en länk till Riksantikvarieämbetets hemsida. Där får ni en länk till en bok med mycket information om stenen, hur texten kan läsas och tolkas och historien bakom. Riksantikvariets sida om Rökstenen hittar ni här.
Forskarna vet alltså hur runorna ska läsas men de har inte varit överens om hur texten ska tolkas. Antagligen kommer innehållet alltid att vara dunkelt men nu finns en etablerad tolkning.
Varin skrev runorna och reste stenen över sin döde son Vämöd. Texten hänsyftar på många myter och sagor och anses vara ett mycket betydelsefullt litterärt minnesmärke.
Jag har alltid varit intresserad av historiska sevärdheter och det är roligt att visa min man vad som finns i Östergötland.
Rök ligger på slätten. Här är utsikt åt ena hållet med Omberg i bakgrunden.
Och åt andra hållet. Det var en fin dag.